Amazon Chime

最新版本 Chime 4.20.9193

Chime 4.20.9193

Chime 4.20.9193
Amazon Chime 是一種通信服務,可以通過一個您可以信任的安全,易於使用的應用程序轉換在線會議。 Amazon Chime 無縫地在您的設備上工作,以便您可以保持連接。您可以使用 Amazon Chime 進行在線會議,視頻會議,電話,聊天,以及在組織內部和外部共享內容。 Amazon Chime 解放你從任何地方高效地工作.

Amazon Chime 使您的在線會議毫不費力。會議開始準時,他們很容易加入。會議呼叫您,只需點擊一下,您就可以加入或通知參與者您遲到。視覺花名冊顯示誰在會議中,誰遲到,並允許任何人靜音背景噪音。如果您丟失,自動重新連接您。清晰的音頻和高清視頻讓您專注於討論.

使用適用於 Android,iOS,Mac 和 Windows 的豐富易用的應用程序,隨時隨地開會。會議和聊天始終保持同步,您可以通過任何設備加入會議,並可隨時在設備之間無縫切換。即使是在會議中間。

使用一個應用程序來進行組織內部和外部的在線會議,視頻會議,聊天,屏幕共享和文件共享。您不需要在應用程序之間切換以進行協作。即時從聊天通話到通話,分享你的屏幕,甚至邀請更多的人,只需點擊或點擊,所有在同一個應用程序.

隨著 Amazon Chime,你可以放心,你安全地溝通。您的所有通訊都已加密,您的聊天記錄永遠不會存儲在您的設備上,您可以限制會議以驗證參與者。另外,Amazon Chime 可以設置為遵守貴公司的登錄政策。 Amazon Chime 是由亞馬遜網絡服務提供的服務,其中安全性是最高優先級.

注意:Amazon Chime 專業版可以免費試用 30 天,不需要信用卡。 30 天后,您可以繼續免費使用 Amazon Chime 基本版,只要您願意,或者您可以購買 Amazon Chime 訂閱.

ScreenShot

軟體資訊
檔案版本 Chime 4.20.9193

檔案名稱 Chime.4.20.9193.exe
檔案大小 49.2 MB
系統 Windows 10 64-bit
軟體類型 未分類
作者 Amazon Inc
官網 https://chime.aws/
更新日期 2019-04-19
更新日誌
Chime 4.20.9193 相關參考資料
Amazon Chime 4.20.9193 - download - dobreprogramy

Amazon Chime to komunikator przeznaczony przede wszystkim dla firm, nastawiony na grupową komunikację i rozmowy z klientami. Wyróżnia się ...

https://www.dobreprogramy.pl

Android Chime 4.20.5645 (Android) - dobreprogramy

Amazon Chime to komunikator przeznaczony przede wszystkim dla firm, nastawiony na grupową komunikację i rozmowy z klientami. Wyróżnia się ...

https://www.dobreprogramy.pl

Download Amazon Chime 4.20 Build 9193 - Softpedia

Free Download Amazon Chime - Efficiently and securely communicate and ... file size: 49.2 MB; filename: Chime.4.20.9193.exe; runs on: Windows 10 64 bit ...

https://www.softpedia.com

FileHorse.com Free Software Download for Windows

19 Apr 19 - Nicepage 1.6.5; 19 Apr 19 - Java JDK 12.0.1 (64-bit); 19 Apr 19 - DS4Windows 1.7.4; 19 Apr 19 - Chime 4.20.9193; 19 Apr 19 - Wise Care 365 Free ...

https://www.filehorse.com

FileHorse.com Software Libre Descargar para Windows

19 abr. 19 - Nicepage 1.6.5; 19 abr. 19 - Java JDK 12.0.1 (64-bit); 19 abr. 19 - DS4Windows 1.7.4; 19 abr. 19 - Chime 4.20.9193; 19 abr. 19 - Wise Care 365 ...

https://www.filehorse.com

Komunikatory internetowe - dobreprogramy

Amazon Chime 4.20.9193 NOWOŚĆ! Licencja: bezpłatna Amazon Chime to komunikator przeznaczony przede wszystkim dla firm, nastawiony na grupową ...

https://www.dobreprogramy.pl

Latest Software Releases FileHorse.com

Chime 4.20.9193. Updated one hour ago - 49.2 MB - Demo. Try Amazon Chime for a new meeting experience on any device! Download Wise Care 365 Free ...

https://www.filehorse.com

Thank you for downloading RazorSQL 8.3.1 (32-bit) from FileHorse.com

19 Apr 19 - Chime 4.20.9193; 19 Apr 19 - Wise Care 365 Free 5.29; 19 Apr 19 - AnyDVD HD 8.3.5.0; 19 Apr 19 - Virtual DJ 2018 Build 4846; 19 Apr 19 ...

https://www.filehorse.com

Viesoftware: Chime 4.20.9193

Chime 4.20.9193. Phiên bản mới nhất: Chuông 4.20.9193 MỚI NHẤT. Yêu cầu: Windows 10 64-bit. Đánh giá của người dùng: Nhấn vào đây để bình chọn.

http://viesoftware.blogspot.co